Kunt u meer gewicht geven aan 'groen' ondernemen EN uw bedrijfsresultaten verbeteren?


 
Wij ondersteunen uw groene meerjaren strategie!

Global Alert Service biedt samen met de Universiteit Wageningen een 24/7 service
aan waarmee u groener en succesvoller kunt ondernemen:

· U ontvangt wereldwijde trendgegevens van ‘groene’ bedrijfskosten
· U kunt deze combineren met trendgegvens van uw eigen “kern’  
   financiële gegevens
· U wordt ondersteund met het kwantificeren van uw kwalitatieve
   continuïteit ‘drivers’
· U ontvangt een risicoanalyse van uw bedrijfscontinuïteit en -resultaat